Hoe werkt de Chiroverzekering?

Indien u kind is aangesloten bij de Chiro is hij tijdens de Chiro-gerelateerde activiteiten verzekerd door de Chiroverzekering. Deze verzekering wordt automatisch afgesloten door Chiro nationaal vanaf het moment dat je ingeschreven betn. De Chiro-gerelateerde activiteiten houden onder andere in:

  • Het vervoer met de fiets van en naar de Chiro (enkel de korste route tussen de lokalen en thuis)
  • De activiteiten op zondag (van 14u tot 17u of 18u)
  • De weekends & het bivak
  • Aspi-fuif en Safari-party

Ook leden die nog niet ingeschreven zijn en Chiro eens komen proberen, zijn voor een beperkt aantal zondagen verzekerd. De Chiroverzekering omvat 3 grote luiken:

Ongevallen

Bevat het belangrijkste luik. Onder ongeval" wordt verstaan: "een plotse gebreurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt". Bij het dokstersbezoek dient de dokter een attest in te vullen (te verkrijgen bij de leiding), en de leiding dient een ongevalaangifte binnen te sturen bij de verzekering. "Ziekte" valt verder niet onder "Ongevallen".

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wordt aangeroepen wanneer uw zoon per ongeluk iets stuk maakt van iemand anders. Of wanneer hij bijvoorbeeld iemand een duwtje geeft en die breekt een been. Dan bent u burgerlijk aansprakelijk. Burgerlijke aansprakelijkheid valt in principe ALTIJD onder uw eigen familiale verzekering. De Chiro geldt hier dus ook niet meer als tussenpersoon en u dient dan zelf de regelingen te treffen met de betrokken partijen. Ook wanneer uw zoon schade toebrengt aan Chiromateriaal of aan de lokalen berust u op uw eigen familiale verzekering. We vragen de ouders indien dit zich voordoet een degelijke en faire houding aan te nemen. Enkel wanneer u zelf niet beschikt over een familiale verzekering speelt de Chiroverzekering de 'familiale'.

Rechtsbijstand

Indien er een onenigheid is tussen beide partijen rond een geval van burgerlijke aansprakelijkheid, en de zaak zou voor de rechter verschijnen dan biedt de verzekering rechtsbijstand.

Verder sluiten we buiten de standaard Chiroverzekering nog een aantal extra opties af: 

  • Zo zijn vrijwilligers zoals ouders, familie, kennissen,... die komen helpen op Safari-party, Aspi-fuif, of andere activiteiten verzekerd.
  • Ook onze oud-leiding, die vaak nog een zondagje komt helpen, is verzekerd.

Indien je nog met vragen zit over de Chiroverzekering, aarzel dan niet om de hoofdleiding te contacteren.