Medische fiche

Alle leden moeten ook een medische fiche invullen met daarop hun persoonlijke en medische gegevens, dit alles om bij een ongeval of ziekte zo snel mogelijk te kunnen reageren. Het is zeer belangrijk om de leiding op de hoogte te brengen van eventuele noden van uw kind.

Als we langskomen met de bivakinschrijving, moet deze fiche enkel nog maar gecontroleerd worden en is u kind dan ook al in orde.

Hier kunt u de medische fiche downloaden.